naptar popup
 
 

KERT és a tudomány

 

Az egészség – mint biológiai vagyon - kiemelkedő szerepet játszik társadalmunk minden területén. A folyamat rekreációs oldalról történő megértése, monitorozása, különböző az egészséges társadalommal összefüggő programok kidolgozása, illetve ápolása vonzó kihívás a kutatók számára.
A Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság (KERT) egy olyan tudományos tevékenységet folytató közhasznú szervezet, mely a fentiekben megfogalmazott gondolatok megvalósítására törekszik.

A Társaság a rekreáció és határterületein (pl. sporttudomány, egészségtudomány, egészségturizmus) folytat magas színvonalú, független, interdiszciplináris kutatásokat. Középpontjában az elméleti és mozgásos rekreációs tevékenység művelése során megvalósuló és az egészséges társadalom javulásához hozzájáruló kutatási területek felkarolása és gondozása áll.
Kiemelt kutatási területnek tekintjük a rekreációs szolgáltatók vizsgálatát, a speciális humán erőforrás fejlesztés kérdéseinek elemzését, ezen belül a tanulási és munkakörnyezetek, a cselekvő- és teljesítőképesség munkaerő vonatkozású kutatásokat.
A Társaság - vállalkozói alapon - átfogó szolgáltatáskutatásokat, trendvizsgálatokat, hossz- és keresztmetszeti felméréseket is végez.
Alap- és alkalmazott kutatásaink eredményeként új tudástartalmakat hozunk létre, a gyakorlatra irányuló megoldások megfogalmazásának igényével. Máshol létrejött tudásokat, mintákat, bevált gyakorlatokat saját tudásbázison fejlesztjük tovább, és elérhetővé tesszük országos és nemzetközi szinten.

A kutatásokat önállóan, illetve az Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Egészséges Társadalom Oktató és Kutatócsoportjával (ETOK) együttműködve végezzük.
A kutatás mellett e-learning anyagok készítése, terjesztése is célja a Társaságnak és az ETOK-nak, ami a tudományosan megalapozott, magas szintű egyetemi-főiskolai oktató és kutatómunkát segíti, annak színvonalát emeli.

a) Aktuális kutatási programjaink
• Rekreációs testmozgás antioxidáns hatása.
• Egészségmagatartása a fizikai aktivitás tükrében.
• Fogyasztási szokások és táplálék kiegészítők.
• Helyi médiumok testkultúrális érzékenysége.
• Kistérségek rekreációs sportja.
• Testkultúrális fogalomrendszer értelmezése.
• A veterán sport helyzete Magyarországon.
• Munkahelyi egészségfejlesztés.

b) Tervezett kutatási programjaink
• Rekreációs edzés terhelési övezeteiben mért antioxidáns kísérőanyag felszívódásának alakulása életkor csoportonkénti bontásban.
• Táplálkozási trendek és az egészség kapcsolata.