"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Általános információk

A ,,recreation” (ISSN:2064-4981), magyar és angol nyelven negyedévenként megjelenő tudományos magazin lektorált tanulmányokkal és egyéb, a rekreáció széleskörű területét érintő színes írásokkal.


A magazin célja: összefoglaló közleményeket, eredeti tudományos munkákat (magyar nyelven, angol absztrakttal; illetve angol nyelven magyar absztrakttal, magyar vagy/és angol teljes szövegű közleményekkel), rövid tanulmányokat közöl a sporttudomány, egészségtudomány, táplálkozástudomány, turizmus, azon belül is a mozgásos és a szellemi rekreáció területeiről. Bemutatja a gyakorlatban alkalmazott egészségfejlesztő eljárásokat, rekreációs módszereket Közép-Kelet-Európa meghatározó rekreációs szokásait, turisztikai attrakcióit, rekreációs trendeket, települések rekreációs lehetőségeit, gasztronómiai különlegességeket, könyvismertetéseket, példaképeket, valamint egyéb, a rekreációval kapcsolatos aktuális ismeretterjesztő írásokat.


Rovataink:

 • Városi/települési rekreáció
 • Táplálkozás – gasztronómia
 • Sporttáplálkozás
 • Dietetikai fogalmak magyarázata
 • Kulturális rekreáció
 • Szellemi rekreáció
 • Gerontológia
 • Alternatív rekreáció
 • A rekreáció új területei
 • Életmód-lélektan-coaching
 • Könyvajánló
 • Fogalomtár
 • Rekreációs edzés
 • Turisztikai attrakciók

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a Szerkesztő Bizottságot illeti.


A bírálat folyamata:

1. A beküldött kéziratot először a Szerkesztő Bizottság nézi át. Amennyiben a kézirat minősége megfelelő, két bírálót felkér véleményezésre.

2. A bírálók a kézirat átvizsgálását követően észrevételeiket és a megjelentetésre vonatkozó javaslatukat eljuttatják a főszerkesztőnek.

3. A főszerkesztő a következő döntéseket hozhatja a bírálók javaslata alapján:

 1. Elfogadás változtatás nélkül
 2. Elfogadás a megadott változtatásokkal
 3. A megadott változtatások után újra kell bírálni a kéziratot
 4. Elutasítás

4. Amíg a főszerkesztő nem nyilvánítja elfogadhatónak a kéziratot, addig az a bírálati fázisban marad.

5. Amennyiben megjelenésre alkalmas a kézirat, következik az előkészítési, illetve a korrektúrázási fázis.


Közlés és forgalomba hozatal

A ,,recreation” tudományos magazin a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság saját szerkesztésű és megjelenésű folyóirata.


Nyilatkozat a publikálás erkölcsi és etikai alapelveit illetően

A ,,recreation”magazin (ISSN: 2064-4981) a kettős vak bírálat (double-blind review) folyamatát alkalmazza, emiatt a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőjének, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabványokat. Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság, http://publicationethics.org/about) Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatón alapul.


Állati és emberi jogok

Minden tanulmányban közölt kísérletnek, amelyben személyek vesznek részt, meg kell felelnie az 1964-es Helsinki Egyezménynek, és ezen egyezmény későbbi továbbfejlesztett etikai standarjainak.

Minden tanulmányban, amelyben állatkísérletek szerepelnek meg kell egyeznie az 1996-os

laboratóriumi állatokra vonatkozó elvekkel (National Institutes of Health –NIH- Publication No. 86-23, Revised 1996).Érdekeltségek:

A szerzőknek nyilatkozniuk kell, anyagi vagy egyéb természetű érdekeltségeikről.

Amennyiben nincsenek, akkor a nyilatkozatban ,,a szerzőknek nincsenek érdekeltségeik” megfogalmazás szerepeljen.


Tájékoztató és beleegyező nyilatkozatok:

Minden egyéni résztvevőnek, aki valamely kutatásban részt vesz ki kell töltenie és el kell fogadnia az illető kutatásra vonatkozó tájékoztató és beleegyező nyilatkozatot.

Minden kézíratnak a helyes gyakorlat értelmében egyeznie kell a ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors)irányelveinek és ajánlásainak. (http://www.icmje.org/).