"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Bemutatkozás

A Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság (rövidítve: KERT) a XXI. század társadalmi kihívására jött létre 2010-ben. A környező országokra is kiterjedő Társaság a rekreáció és határterületein kutató, oktató, dolgozó szakembereknek, a szakmát tanuló hallgatóknak, valamint mindenkinek szól, aki érdeklődik az egészséges életmód, egészségfejlesztés iránt. A társadalmi szervezet célját az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

  • TUDOMÁNYOS kutatásokat végez a rekreációhoz kapcsolt határterületek bevonásával, (sporttudomány, egészségtudomány, táplálkozástudomány, sportpszichológia, neveléstudomány, gazdaságtudomány - turizmus)
  • A legfrissebb szakmai ismereteket integrálja edukációs és tanácsadó szolgáltatásaiba
  • Tudományos konferenciákon való aktív részvétel, szakmai anyagok elkészítése, publikálása, melyek központjában a rekreációhoz kapcsolódó egészségfejlesztés, betegségmegelőzés, továbbá nevelés, oktatás és képzés áll.
  • Rekreációs irányultságú ingyenes egészségfejlesztő programok szervezése, lebonyolítása, melyek egyének, családok és közösségek számára nyújtanak segítséget az életminőség javításához a szabadidő aktív eltöltésének rendszeres gyakorlásán keresztül.
  • „A rekreáció kortalan és határtalan” jellemzőjének kiemelése, mely segítségével a nemzedékek és nemzetek közötti együttműködés, elfogadás és közös élményszerzés válik hangsúlyossá.
  • Együttműködés a nonprofit és a for-profit szférával, ahol mint ernyőszervezet vállalunk szakmai koordinációt a minőségi szolgáltatások támogatása érdekében munkahelyeken és azokon kívül is.
  • Közösségi hálózatok létrehozásával, programjainkkal, a RECREATION tudományos magazinunkkal, társadalmi szinten igyekszünk részt venni az egészségközpontú gondolkodás mindennapi alkalmazásának terjesztésében.
  • Hazai és nemzetközi pályázatokban történő aktív részvétel.
  • Kapcsolattartás szakmai-, valamint együttműködő partnerekkel, támogatókkal, akik a rekreációban rejlő egészségtudatos életmódot hangsúlyozni, hirdetni kívánják.