"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Hírek
Rendhagyó konferencia a Magyar Sport Házában 2022/04/15 12:00 - 2022/04/19 18:00

A szellemi rekreáció kialakulása és megújulása a hazai egyetemi képzéseken és a tudomány világában

2022. április 19. (kedd) 13.30-18.00 között tartotta „Szellemi rekreáció” című konferenciáját a

Magyar Sporttudományi Társaság és annak Rekreációs Szakbizottsága. A konferencián

társaságunk is képviseltette magát.


Dr. habil. Fritz Péter, a KERT elnöke, a Miskolci Egyetem docense előadása vitaindító,

gondolatébresztő, a fejlődéseket inspiráló volt. Előadásában kitért a sokféle rekreáció és

szellemi rekreáció értelmezések mellett a 2015-ben megjelent hiánypótló Szellemi rekreáció

c. szakkönyv és a KERT gondozásában megjelenő Recreation magazin szakmai és

tudományos értékközvetítő szerepére is. Az előadás egyik „take home message”

megfontolandó: felejtsük el a passzív rekreáció kifejezést, amely nem szinonimája a szellemi

rekreáció fogalomnak, hiszen egy könyvet is olvashatunk teljes bevonódással (aktív szellemi

rekreáció), illetve kevésbé élményszerűen is. A magazin Szellemi rekreáció rovata a KERT

elnökségi titkára, Dr. Magyar Márton által gondozott, s 22 lapszám óta tudományos

azonosítóval (DOI ref.) cikkeket közöl. A könyvet kiegészítendő folyamatosan jelennek meg

a Recreation tudományos magazin hasábjain szakcikkek a szellemi rekreáció különböző

aspektusaiban, ezzel egyediséget biztosítva nem csak a közép-kelet-európai térségben.


Dr. Magyar Márton, a KERT elnökségi titkára bemutatta a szellemi rekreáció

felsőoktatástörténeti állomásait a budapesti ELTE-n, ahol hazánkban elsőképpen indulhatott

el a rekreáció felsőfokú oktatása. A tantárgyi és tanterv reformok Kovács Tamás Attila, Bősze

Júlia és Magyar Márton nevéhez kapcsolódnak. A ma már heti 2 órás kurzus keretében a

hallgatók megismerik a Szellemi rekreáció szakkönyv kapcsolódó tartalmai mellett a

Recreation magazin tudományos szakcikkeit a nem-mozgás-dominanciájú rekreáció egyes

alterületein. Az előadás cikk formában hamarosan megjelenik a Recreation magazinban.


Patakiné Dr. Bősze Júlia, a KERT alapító tagja, korábbi elnökségi tagja, a budapesti

Kreatívcsoport oszlopos tagja előadásában az ELTE nem-mozgás-centrikus, a fizikai

rekreáción túlmutató programokat, megjelenéseket vizsgálta a well-being, teljeskörű jóllét

megközelítésében. Kiemelésre került, hogy ezen a területen van még fejlődési lehetőség.


Ezt követően az ELTE PPK-n, azok a Dr. Magyar Márton kutatásvezető irányításával készült

szakdolgozati kutatások kerültek bemutatásra a szellemi rekreáció témakörében, amelyek a

KERT által gondozott Szellemi rekreáció rovatban jelentek meg elsőképpen nyilvánosan:

 Nagy Regina és Magyar Márton (2021) A textilművészet többdimenziós rekreációs

hatásai. Recreation, 11. évfolyam 2. szám, 18-21. oldal (itt olvasható elektronikus

formában: http://real.mtak.hu/126335/1/2021.11.2.3%20-


%20A%20textilm%C5%B1v%C3%A9szet%20t%C3%B6bbdimenzi%C3%B3s%20re

kre%C3%A1ci%C3%B3s%20hat%C3%A1sai.pdf)

 Magyar Márton és Reiner Zsófia (2021) Film és rekreáció 2. – A mozi jelene (és

jövője?). Recreation, 11. évfolyam 4. szám, 26-29. oldal (itt olvasható elektronikus

formában: http://real.mtak.hu/134730/1/2021.11.4.5%20-%20.pdf)


Dr. Lacza Gyöngyvér (a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Rekreáció

tanszékvezetője, a KERT budapesti Kreatívcsoportjának tagja, a Recreation tudományos

magazin szerkesztőbizottságának tagja) is oktatási reformról számolt be. A TF-en megújult,

önálló tantárgyként jelent meg a 2021. évtől a Rekreáció és életmód BSc szak képzési

kínálatában a Szellemi rekreáció. A kurzus oktatja egy korábbi Recreation magazinban

publikált egyedi kutatás főszerzője, Várhegyi Attila. A tantárgy oktatásában szintén követi a

Szellemi rekreáció című szakkönyv felépítését, valamint az oktató egyedi profiljához

igazodóan sajátos tanóra-tartalomként megjelenik az online rekreáció területe is.

Az említett szakcikk:

Várhegyi Attila és Dóczi Tamás (2021) E-Játékosítás a rekreáció szolgálatában. Recreation,

11. évfolyam 4. szám, 40-44. oldal (itt olvasható elektronikus formában:

http://real.mtak.hu/134733/1/2021.11.4.8%20-%20.pdf)


A KERT-vonatkozású előadások mellett más egyetemek oktatási és kutatási tapasztalata is

megjelent a konferencián. Ezzel a közönség megismerhette a szellemi rekreáció széleskörű

spektrumát, amely a flow-élmény eléréséhez változatos megjelenésekhez kötődik a különböző

életkori szegmensekben és rekreációs színtereken.


A beszámolót készítette: Dr. Magyar Márton, a KERT elnökségi titkára (e-mail:

szellemi@recreationcentral.eu)