"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Hírek
Rendkívüli közgyűlés 2022. december.13, 17:00 óra 2022/12/13 17:00 - 2022/12/13 19:00

MEGHÍVÓ


KÖZÉP-KELET-EURÓPAI REKREÁCIÓS TÁRSASÁG

2022. ÉVI RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE


Helyszín: Levendula Hotel ***superior

6750 Algyő, Téglás u. 151.


Időpont: 2022. december 13. kedd 17:00


Helyszíne és módja: személyes jelenléttel a Levendula Hotel

konferenciatermében

Javasolt napirendi pontok:

1. Napirendi pontok elfogadása

2. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, illetve levezető elnök választása

3. Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása

(titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel)

4. Alapszabály módosítása

5. Egyebek

Személyes részvételére feltétlenül számítunk!

A közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra.

A társaság rendes tagjai közgyűlési jogaikat személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján és a

Társaság által kiállított szavazólappal gyakorolhatják.

Akadályoztatása esetén a Ptk. 3:65. § (3) bekezdése és az alapszabály II. fejezet 2.4.4. pontja

alapján a tagsági jogait képviselője útján is gyakorolhatja.

A szabályosan kitöltött meghatalmazások e-mailben beérkezési határideje: 2022. december 9.

péntek 18:00, valamint postai úton a társaság székhelyére is megküldendő egy eredeti

példányban.


A Társaság alapszabálya IV. fejezet 1.1.8. pontja szerint a közgyűlés

határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van (50% + 1 fő).


Minden tagot egy szavazat illet meg, akinek az éves tagdíja az Alapszabályban

meghatározott időpontra a Társaság bankszámlájára megérkezett.