"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Hírek
Meghívó Közgyűlésre 2023/05/27 10:00 - 2023/05/27 12:00

MEGHÍVÓ


KÖZÉP-KELET-EURÓPAI REKREÁCIÓS TÁRSASÁG


2023. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE


Helyszín: Erdőszéli LélekFarm

9700 Szombathely, Erdőszél utca

Időpont: 2023. május 27. szombat 10:00


Javasolt napirendi pontok:

1. Napirendi pontok elfogadása

2. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, illetve levezető elnök választása

3. Elnöki beszámoló a Társaság elmúlt 1 évéről

4. Elnöki tájékoztató új belépő tagokról

5. 2022. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

6. 2022. évi Ellenőrző Bizottsági beszámoló elfogadása

7. Beszámoló a Társaság Kreatív csoportjainak 2022. évi eredményeiről

8. 2023. évi tervek és a 2023. évi pénzügyi terv elfogadása

9. Egyebek

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!

A közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra.

A társaság rendes tagjai közgyűlési jogaikat személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján és a

Társaság által kiállított szavazólappal gyakorolhatják.

Akadályoztatása esetén a Ptk. 3:65. § (3) bekezdése és az alapszabály II. fejezet 2.4.4. pontja

alapján a tagsági jogai képviselője útján is gyakorolhatja.

A szabályosan kitöltött meghatalmazások e-mailben beérkezési határideje: 2023. május 23.

kedd 18:00, valamint postai úton a társaság székhelyére is megküldendő egy eredeti

példányban vagy a közgyűlés helyszínén személyesen is leadható.


Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság

„Az élmény önmagát írja; az ötletet te írod.” Márai Sándor


E-mail: szellemi@recreationcentral.eu (főtitkár) Hivatalos honlap: www.recreationcentral.eu

Kapcsolattartási cím: 6723 Szeged, Csaba u. 48/A Székhely: 6723 Szeged, Csaba u. 48/A

Bejegyző végzés: Pk.60.066/2010/2. Adószám: 18136892-1-06

Nyilvántartási szám: 2728

A Társaság alapszabálya IV. fejezet 1.1.5. pontja szerint a közgyűlés

határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van (50% + 1 fő).

Minden tagot egy szavazat illet meg, akinek az éves tagdíja az Alapszabályban

meghatározott időpontra, illetve az elnökség által adott egyszeri kivételes pót


határidőre a Társaság bankszámlájára megérkezett.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés

• helyszíne: változatlan

• időpontja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3:76. § (3) bekezdése alapján 3 nap, azaz 2023. május 30. 10:00

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.


Szeged, 2023. május 2.


Dr. habil. Fritz Péter s.k. Dr. Nagyváradi Katalin s.k. Dr. Magyar Márton s.k.

elnök alelnök főtitkár