"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Hírek
Rendkívüli Közgyűlés 2023/12/18 12:00 - 2023/12/18 21:00

A KERT 2023. december 18-19. között szakmai rendezvény részeként rendkívüli közgyűlést tart, a meghívóban rögzített napirendi pontok megvitatása és döntése érdekében.

MEGHÍVÓ

 

KÖZÉP-KELET-EURÓPAI REKREÁCIÓS TÁRSASÁG

2023. ÉVI RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

 

Helyszín: Mjus Hotel****superior

9900 Körmend, Rákóczi F. u. 154.

 

Időpont: 2023. december 18. hétfő 16:00

 

Helyszíne és módja: személyes jelenléttel az Mjus Hotel konferenciatermében

 

Javasolt napirendi pontok:

1.    Napirendi pontok elfogadása

2.    Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, illetve levezető elnök választása

3.    Beszámoló a tagságban történt változásokról

4.    Alapszabály módosítása

5.    Egyebek

 

Személyes részvételére feltétlenül számítunk!

 

A közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra.

A társaság rendes tagjai közgyűlési jogaikat személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján és a Társaság által kiállított szavazólappal gyakorolhatják.

 

Akadályoztatása esetén a Ptk. 3:65. § (3) bekezdése és az alapszabály II. fejezet 2.4.4. pontja alapján a tagsági jogait képviselője útján is gyakorolhatja.

A szabályosan kitöltött meghatalmazások e-mailben beérkezési határideje: 2023. december 14. csütörtök 18:00, illetve postai úton a társaság székhelyére is megküldendő egy eredeti példányban (eredeti példányként a meghatalmazott által leadva a közgyűlés kezdete előtt).

 

A Társaság alapszabálya IV. fejezet 1.1.8. pontja szerint a közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van (50% + 1 fő).

Minden tagot egy szavazat illet meg, akinek az éves tagdíja az Alapszabályban meghatározott időpontra a Társaság bankszámlájára megérkezett.


 Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés

·      helyszíne: változatlan

·      időpontja: a Társaság Alapszabálya IV. fejezet 1.1.9. pontja alapján 3 nap, azaz 2023. december 21. 16:00

 

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

 

Személyes részvételére feltétlenül számítunk!

  

Szeged, 2023. november 27.

 

 

Dr. habil. Fritz Péter s.k.        Dr. Nagyváradi Katalin s.k.     Dr. Magyar Márton s.k.

                   elnök                                      alelnök                               főtitkár