"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Ins.of Health and Science in Sport

Institute of Health and Science in Sport


Az intézet célja:

egészségtudományi (főleg táplálkozástudomány) és sporttudományi kutatások felkarolása,

megvalósítása, amelyeknek kulcs eleme az innováció, és a legfrissebb tudományos

módszertannal készülnek.

Az intézetet inter- és multidiszciplináris szemlélet jellemzi, amely új összefüggéseket tár fel a

táplálkozás és a sporttudomány között, továbbá az egészségfejlesztés, és rekreáció területén.

A kutatások eredményeit tudományos és ismeretterjesztő lapokban is publikálni tervezzük, az

Intézet a kutatási eredményekre alapozva a korszerű ismeretek átadását edukációval (pl. e-

learning, nyári egyetem) valósítja meg, valamint az eredményeket a táplálkozástudományi,

egészségfejlesztéssel és sportolókkal foglalkozó szakemberek a gyakorlatban (pl. infografika,

optimális folyadékfogyasztás meghatározását segítő online tool) is használni tudják.

Az Intézet működése:

projekt szemléletű, lehetőséget nyújt kutatók számára kutatásmódszertani kérdések

tisztázására.

Adatbányászat megvalósítása, a legújabb algoritmusok alapján.

A kutatási elképzelések finanszírozása:

az Intézet tudományos tanácsa által jóváhagyott kutatási projektekhez a szükséges erőforrások

megpályázása Európai Uniós pályázati keretekből.

Tehetséggondozás:

Felsőoktatási képzésben részt vevő, vagy részt vett tehetséges fiatalok felkarolása, akik

képesek egyedülálló innovatív produktumok létrehozására, mely tudás birtokában növelik

versenyképességüket az egészségtudományi és sporttudományi kutatások piacán.