"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Institute of Health and Science in Sport
Az intézet célja:


Egészségtudományi (főleg táplálkozástudomány) és sporttudományi kutatások felkarolása, megvalósítása, amelyeknek kulcs eleme az innováció, és a legfrissebb tudományos módszertannal készülnek.

Az intézetet inter- és multidiszciplináris szemlélet jellemzi, amely új összefüggéseket tár fel a táplálkozás és a sporttudomány között, továbbá az egészségfejlesztés, és rekreáció területén.

A kutatások eredményeit tudományos és ismeretterjesztő lapokban is publikálni tervezzük, az Intézet a kutatási eredményekre alapozva a korszerű ismeretek átadását edukációval (pl. e-learning, nyári egyetem) valósítja meg, valamint az eredményeket a táplálkozástudományi, egészségfejlesztéssel és sportolókkal foglalkozó szakemberek a gyakorlatban (pl. infografika, optimális folyadékfogyasztás meghatározását segítő online tool) is használni tudják.


Az Intézet működése:


Projekt szemléletű, lehetőséget nyújt kutatók számára kutatásmódszertani kérdések tisztázására.

Adatbányászat megvalósítása, a legújabb algoritmusok alapján.

A kutatási elképzelések finanszírozása:

az Intézet tudományos tanácsa által jóváhagyott kutatási projektekhez a szükséges erőforrások megpályázása Európai Uniós pályázati keretekből.


Tehetséggondozás:

Felsőoktatási képzésben részt vevő, vagy részt vett tehetséges fiatalok felkarolása, akik képesek egyedülálló innovatív produktumok létrehozására, mely tudás birtokában növelik versenyképességüket az egészségtudományi és sporttudományi kutatások piacán.