1970-1986-ig általános iskolai testnevelő, illetve szakvezető testnevelő tanár. Ezt követően a JPTE Tanárképző Kar Testnevelés Tanszék testnevelő tanára, később Testnevelés- és Sporttudományi Intézet egyetemi tanársegéde, adjunktusa, docense és 2007. január. 1 és 2010. dec. 31 között intézetigazgatója. 2008-ban habilitált. 2010. október 1.-től a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és sporttudományi Intézet oktatója.  

Az iskolai testneveléshez fűződő kapcsolata fejeződik ki a 2000- 2007 között kiadott Iskolai testnevelés és sport c. szaklap indításában játszott szerepben és főszerkesztői tevékenységben is. 

A PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskolában, valamint a PTE ETK Egészségtudományi Kar Egészségtudomány határterületei doktori programban témavezető


Az öt legfontosabb szakmai publikáció:

 1. Rétsági Erzsébet (2004): A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg -Campus Kiadó, Budapest- Pécs.
 2. Rétsági Erzsébet- Hamar Pál (2004): A testnevelés és sport oktatáselméleti alapjai. In.: Biróné Nagy E.(szerk.) Sportpedagógia. Kézikönyv a sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Dialóg -Campus Kiadó, Budapest- Pécs.
 3. Rétsági Erzsébet (alkotó szerk. 2005): Kézikönyv a testnevelés tanításához (új átdolgozott kiadás) Dialóg - Campus Kiadó Budapest-Pécs
 4. Erzsébet Rétsági- Pál Hamar (2009): Auswirkung neuer Bildungstheorien auf das Unterrichten von Körpererziehung und Sport. In: Edit Biró – Nagy (Hrsg.): Theorie und Praxis der Sportpedagogik in Ungarn. Schenk Verlag, Passau
 5. Rétsági Erzsébet – Pálos Szabolcs (2008): Alpesi síiskola kezdőknek. Kézikönyv testnevelő tanároknak, síoktatóknak és táborvezetőknek. Dialóg -Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
"> 1970-1986-ig általános iskolai testnevelő, illetve szakvezető testnevelő tanár. Ezt követően a JPTE Tanárképző Kar Testnevelés Tanszék testnevelő tanára, később Testnevelés- és Sporttudományi Intézet egyetemi tanársegéde, adjunktusa, docense és 2007. január. 1 és 2010. dec. 31 között intézetigazgatója. 2008-ban habilitált. 2010. október 1.-től a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és sporttudományi Intézet oktatója.  

Az iskolai testneveléshez fűződő kapcsolata fejeződik ki a 2000- 2007 között kiadott Iskolai testnevelés és sport c. szaklap indításában játszott szerepben és főszerkesztői tevékenységben is. 

A PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskolában, valamint a PTE ETK Egészségtudományi Kar Egészségtudomány határterületei doktori programban témavezető


Az öt legfontosabb szakmai publikáció:

 1. Rétsági Erzsébet (2004): A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg -Campus Kiadó, Budapest- Pécs.
 2. Rétsági Erzsébet- Hamar Pál (2004): A testnevelés és sport oktatáselméleti alapjai. In.: Biróné Nagy E.(szerk.) Sportpedagógia. Kézikönyv a sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Dialóg -Campus Kiadó, Budapest- Pécs.
 3. Rétsági Erzsébet (alkotó szerk. 2005): Kézikönyv a testnevelés tanításához (új átdolgozott kiadás) Dialóg - Campus Kiadó Budapest-Pécs
 4. Erzsébet Rétsági- Pál Hamar (2009): Auswirkung neuer Bildungstheorien auf das Unterrichten von Körpererziehung und Sport. In: Edit Biró – Nagy (Hrsg.): Theorie und Praxis der Sportpedagogik in Ungarn. Schenk Verlag, Passau
 5. Rétsági Erzsébet – Pálos Szabolcs (2008): Alpesi síiskola kezdőknek. Kézikönyv testnevelő tanároknak, síoktatóknak és táborvezetőknek. Dialóg -Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
" /> Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság
"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Szerkesztőbizottság
Dr. habil. Rétsági Erzsébet Dr. habil. Rétsági Erzsébet Főiskolai tanár, PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Pécs retsagie@gmail.com

1970-1986-ig általános iskolai testnevelő, illetve szakvezető testnevelő tanár. Ezt követően a JPTE Tanárképző Kar Testnevelés Tanszék testnevelő tanára, később Testnevelés- és Sporttudományi Intézet egyetemi tanársegéde, adjunktusa, docense és 2007. január. 1 és 2010. dec. 31 között intézetigazgatója. 2008-ban habilitált. 2010. október 1.-től a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és sporttudományi Intézet oktatója.  

Az iskolai testneveléshez fűződő kapcsolata fejeződik ki a 2000- 2007 között kiadott Iskolai testnevelés és sport c. szaklap indításában játszott szerepben és főszerkesztői tevékenységben is. 

A PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskolában, valamint a PTE ETK Egészségtudományi Kar Egészségtudomány határterületei doktori programban témavezető


Az öt legfontosabb szakmai publikáció:

 1. Rétsági Erzsébet (2004): A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg -Campus Kiadó, Budapest- Pécs.
 2. Rétsági Erzsébet- Hamar Pál (2004): A testnevelés és sport oktatáselméleti alapjai. In.: Biróné Nagy E.(szerk.) Sportpedagógia. Kézikönyv a sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Dialóg -Campus Kiadó, Budapest- Pécs.
 3. Rétsági Erzsébet (alkotó szerk. 2005): Kézikönyv a testnevelés tanításához (új átdolgozott kiadás) Dialóg - Campus Kiadó Budapest-Pécs
 4. Erzsébet Rétsági- Pál Hamar (2009): Auswirkung neuer Bildungstheorien auf das Unterrichten von Körpererziehung und Sport. In: Edit Biró – Nagy (Hrsg.): Theorie und Praxis der Sportpedagogik in Ungarn. Schenk Verlag, Passau
 5. Rétsági Erzsébet – Pálos Szabolcs (2008): Alpesi síiskola kezdőknek. Kézikönyv testnevelő tanároknak, síoktatóknak és táborvezetőknek. Dialóg -Campus Kiadó, Budapest-Pécs.