"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
XI. évfolyam, 1.szám
Cím
Magyar zászlóA gyorserő, mint a röplabdajátékosok sportteljesítményét jelentősen meghatározó képesség mérési lehetőségei

Angol zászlóRapid strength as a means of measuring the ability to signifcantly determine the sports performance of volleyball players
Szerzők:
Gulkai Zsófia, Bíróné Dr. Ilics Katalin, Buti Nikolett, Dr. Nagyváradi Katalin
Kulcsszavak:
sporteljesítmény, röplabda, gyorserő
DOI:
10.21486/recreation.2021.11.1.6
Absztrakt
Az élsportban elsődleges követelmény a magas szintű sporteljesítmény elérése és szin- ten tartása (Harsányi, 2000; Dubecz, 2009; Pucsok, 2009; Petridis, 2015). A sportelje- sítményt a teljesítőképesség és a teljesítőkészség együtes szorzata határozza meg. A teljesítőképesség függ a technikai és taktikaiismeretek, illetve az értelmi és motoros ké- pességek megfelelő színvonalától. Tanulmányunkban a röplabdázók sporteljesítményét meghatározó összetevők közül azzal foglalkoztunk részletesebben, mely a játék jellegéből adódóan jelentősen befolyásolja egy játékos teljesítőképességét. Mivel a labdát egy meghatározot magasságú hálón kell a szabályok értelmében átjutatni, a feladat a játékostól nem csak megfelelő testmagasságot, hanem magas súlypontemelkedést is követel. A súlypont és a testömeg optmális emelése a láb gyorserejének köszönhető. Munkánk célja a láb gyorserő mérésére alkalmas tesztek elemzése a várható teljesítmény előrejelzése érdekében.