"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
X. évfolyam, 4.szám
Cím
Magyar zászlóA Modern Healthy Lifestyle koncepció

Angol zászlóThe Modern Healthy Lifestyle concept
Szerzők:
Mató-Juhász Annamária, dr. Dózsa Csaba, dr. Babai Csaba, dr.habil Fritz Péter,, dr Szántó János
Kulcsszavak:
egészséges életmód, holisztkus egészség, prevenció, társadalmi marketng, rekreáció, reziliencia, immunerősítés
DOI:
10.21486/recreation.2020.10.4.5
Absztrakt
Az internet megjelenése óta, de főleg a social media platormok megjelenése óta kifejezetennagy hangsúly tevődik az egyén egészségét érintő döntéseire. A 2020-as év járványügyi helyzete rávilágítot arra, hogy a modern kor technológiai vívmányai, valamint az információk sokasága még összetetebbé alakítota az egészséges életmódot és annak fenntartási módjait. Az egészségtudatosság talán legfontosabb ismérve a jelenkorban az, hogy a túl sok információból ki tudjuk szűrni a valóban hitelt érdemlőket, és képesek legyünk az elmélet tudást a gyakorlatba, a napi rutnunk közé illeszteni. A jelen tanulmány bemutatja a modern healthy lifestyle koncepciót és annak társadalmi marketng vonatkozásait.