"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
IX. évfolyam, 1. szám
Cím
Magyar zászlóA mozgásos rekreáció helye és szerepe a gyógytestnevelésben részt vevő tanulók körében

Angol zászlóThe place and role of active recreation among the students, who attend adaptive physical education
Szerzők:
Ország Alma
Kulcsszavak:
gyógytestnevelés, rekreáció, gyógymozgás, rehabilitáció
DOI:
10.21486/recreation.2019.9.1.3
Absztrakt
Tudományos vizsgálatok sora igazolja, hogy egyre több fiatalkorúnál tapasztalhatunk olyan egészségkárosodást, ami miatt nem vagy csak részlegesen vehetnek részt az iskolai testnevelésben. A gyógytestnevelésre járó tanulók száma évről évre nő, amihez nagyban hozzájárul a mozgásszegény életmód. Mivel a gyógytestnevelés nem minden tanuló számára egyenlően elérhető, ezért szükség van a szabadidő aktív, tudatos megszervezésére, ezzel kiegészítve a tanulók mozgásprogramját.