"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
IX. évfolyam, 3. szám
Cím
Magyar zászlóA nyújtási technikák elemzése a rekreációs sporttevékenységek szempontjából

Angol zászlóStreching techniques in sport
Szerzők:
Laki Ádám, dr. Nagyváradi Katalin, Prof.dr. Ihász Ferenc
Kulcsszavak:
rekreációs edzés, nyújtás, prevenció
DOI:
10.21486/recreation.2020.10.3.2
Absztrakt
A nyújtási technikák vizsgálata, folyamatosan kutatot területe a sportudománynak, időről időre változik a nyújtás aktuális trendje, mely épp teret hódít az élsportban. Ezeket az irányzatokat előszeretetel alkalmazzák a rekreációs sportevékenység területén is. Az élsport és a rekreációs sport célrendszere alapvetően különbözik, így érdemes megvizsgálni, hogy mely nyújtási technikák a legalkalmasabbak a rekreációs sportevé- kenység területén, annak érdekében, hogy az egészség megőrzését tartsuk szem előt. A két fő nyújtási technika (statkus-dinamikus nyújtás), az edzés két különböző részé- ben alkalmazható (bemelegítés, levezetés), és néhány esetben ezek felhasználása el- lentétesek az élsportban és a rekreációban. A jövőben érdemes az elérni kívánt cél sze- rint választani a nyújtási technikák közül, és ennek megfelelően diferenciálni a széles körű tudományos eredmények közöt.