"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
VI. évfolyam, 4. szám
Cím
Magyar zászlóA páros megküzdés összefüggései a jóllét mutatóival kisgyermekes anyák körében

Angol zászlóConnections of dyadic coping with the indicators of well-being within mothers of children under two
Szerzők:
Keresztúri-Nagy Klára
Kulcsszavak:
szülővé válás, páros megküzdés, élettel való elégedettség, párkapcsolati elégedettség, otthonnal való elégedettség.
DOI:
10.21486/recreation.2016.6.4.4
Absztrakt
A párkapcsolatot érő stresszt többféleképpen, különböző megküzdési stratégiákkal tud megoldani a pár. Az egyik legstresszesebb normatív krízis időszak egy pár életében az első gyermek születése. Az ezzel való megküzdést vizsgáltam az anya szempontjából, vagyis hogy az ő megítélése szerint hogyan kezeli ő saját maga a stresszt, valamint partnere részéről milyen megküzdést érzékel. Az így kapott értékek a jóllét különböző mutatóival is összefüggnek, úgy mint az élettel, párkapcsolattal és otthonnal való elégedettséggel. Kutatásom 2 évnél fiatalabb gyermeket nevelő anyák közül került ki. A speciális minta kevésbé hozzáférhető volta miatt a mintaszám 82 fő, akik főleg a 25-35 éves korosztályt képviselik. A kutatási kérdőívek alskáláinak eredményeit korrelációs vizsgálattal és lineáris regresszióval vizsgáltam. Főbb eredmények között található a partnerrel való elégedettség, mely együttjár a partner részéről érzékelt Támogató páros megküzdéssel, a Közös páros megküzdéssel, az otthonnal és az élettel való elégedettséggel, ugyanakkor negatív összefüggést mutat a partner részéről érzékelt Negatív páros megküzdéssel.