"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
XI. évfolyam, 3.szám
Cím
Magyar zászlóA sportoláshoz kapcsolódó tudatos vízfogyasztás hatásai

Angol zászlóEffects of conscious water consumption related to sports
Szerzők:
Buti Nikolett, Dr.habil H. Ekler Judit, Dr. habil Fritz Péter
Kulcsszavak:
tudatos vízfogyasztás, kognitív képességek
DOI:
10.21486/recreation.2021.11.3.1
Absztrakt
Bevezetés és célkitűzés: A gyermekek kognitív funkcióit enyhe fokú kiszáradás már megváltoztatja. Ezért a kognitív fejlődésben is fontos szerepet tölt be a megfelelő folyadékpótlás. Kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy az általunk vizsgált 12. évfolyamos diákok (N=37) vízháztartása összefüggésbe hozható-e kognitív képességeikkel, valamint izomerejükkel. Vizsgálatunkban a jól (2 cs.) és kevésbé jól hidratált (1. cs.) tanulói csoportokat hasonlítotuk össze a Kognitv Profl Teszt, valamint a NETFIT erőprofil adatai alapján. Eredmények és következtetés: A 2. csoport tanulóinak az InBody ftségi pont értékei szignifkánsan jobbak voltak, mint az 1. csoport tanulóié. Azonban a két csoport NETFIT erőprofl eredményei kö- zöt nincs szignifkáns különbség. Így azt, hogy a tanulók jobb vízháztartása pozitvan befolyásolja az izomerejüket, nem tudtuk igazolni. A Kognitív Profil Teszt pontszámai összesítve nem mutatak különbséget a két csoport közöt, azonban a „Mennyisé- gek” feladatban a 2. csoport szignifikánsan jobb eredményt ért el, míg a „Számolási műveletek” tesztben tendenciához közeli értékeket kaptunk, a 2. csoport javára. Tehát a pozitv vízháztartás kognitv képességekre gyakorolt hatása részben igazolható.