"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
VI. évfolyam, 2. szám
Cím
Magyar zászlóA szerencsejáték pozitív hatásai

Angol zászlóThe positive effects of gambling
Szerzők:
Dr. Tessényi Judit
DOI:
10.21486/recreation.2016.6.3.1
Absztrakt
A szerencsejáték-forgalom erőteljes növekedése, a kaszinók születése és az egyre gyakrabban szóba kerülő szerencsejáték-szenvedély kapcsán számos érv és ellenérv hangzik el az iparág korlátozása, a veszélyeztetett társadalmi csoportok óvása, illetve az illegális játékszervezés „kifehérítése” kapcsán. Ez a dolgozat kísérletet tesz röviden összegezni azokat a pozitív hatásokat, melyek leginkább számszerűsíthetőek, hogy végre a szerencsejáték pozitív társadalmi hatásai is szem elé kerülhessenek. A kérdés összetettsége okán elkerülhetetlen, hogy bizonyos pozitív externális hatások kimaradjanak vagy csak említés szintjén jelenjenek meg, hiszen némelyik tényezőnél csak becslési módszerrel vagy más régió ez irányú adataihoz történő viszonyításával vonhatunk le következtetéseket. Megvizsgáljuk, hogy mely tételek vehetőek számba az állami költségvetés szintjén. Hipotézisünk szerint a szerencsejáték pozitív hozadékai kompenzálják annak negatív hatásait. Ennek bizonyítására saját és mások korábbi kutatási eredményei másodelemzésével vállalkozunk. Vannak olyan gazdasági és gazdaságpszichológiai pozitív externáliák és közvetlen előnyök, melyek a szerencsejátéknak köszönhetőek. Ezek számbavétele és számszerűsítése célunk, kutatva az erre vonatkozó tudományos értekezéseket. Első megközelítésben a szabadidő értelmes eltöltésében (öröm, szórakozás, stresszoldás, rekreáció), a közösségépítő erőben, az állami adóbevételekben és a foglalkoztatásban megnyilvánuló előnyök a legkézenfekvőbbek, de ezen túl a sportfinanszírozás, mecenatúra és a turisztikában megjelenő pozitív hozadékok is kimutathatóak.