"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
Cím
Magyar zászlóA Z generáció utazási szokásai

Angol zászlóTravel habits of generation Z
Szerzők:
Tütünkov-Hrisztov Jordán, Szabó Katalin, Kinczel Antónia, Molnár Anikó, Bujdosó Zoltán, Müller Anetta
Kulcsszavak:
Z generáció, utazási szokások, utazási irodák szolgáltatásai
DOI:
10.21486/recreation.2021.11.3.4
Absztrakt
Bevezetés: A turisztkai iparág egy fontos terület, mely hozzájárul az emberek rekreá- ciójához, és egyben igen sok ország számára gazdasági potenciállal is bír. A COVID-járván érzékenyen érintete ezt a szektort, melyne gazdasági hatása az utazásszervezőket sem kerülte el. Az utazási irodák létét és forgalmát a jövőben igen erőteljesen befolyásolja az, hogy a Z generációt meg tudja-e szólítani az általa kínált szolgáltatásokkal. Célkitűzés: A hazai Z generáció utazási motivációinak és szokásainak a vizsgálata. Eredmények: A kitöltők 26,3%-a nyilatkozta, hogy szokot utazási irodával utazni. A válaszadók 10%-a egyáltalán nem vesz igénybe utazási irodai szolgáltatást. A válaszadók többsége azonban igénybe vesz valamilyen szolgáltatást, melyek közül a szállásfoglalás (22,5%), a packagek (22,5%) és az utasbiztosítás (22,1%) voltak a legnépszerűbbek. A Z generáció fontosnak véli az utazási irodákat, ahol az utazási tanácsadó szerepe felértékelődik. Leginkább akkor vennék igénybe az utazási irodák szolgáltatásait, hogy távolabbi desztinációt választanak és amenynyiben kedvező az ár, vagy ha bonyolultabba foglalási módszer. Következtetések: A Z generáció egyelőre elutasítja a hagyományos, szervezett utazási formákat. A kutatás eredménye szerint csak legvégső esetben vennék igénybe a hagyományos utazási csomagokat, melyeknél az ár-érték arány igen fontos a vásárlási döntésben.