"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
IX. évfolyam, 2. szám
Cím
Magyar zászlóAmatőr hosszútávfutók folyadékfogyasztásának vizsgálata a dehidratáció tükrében

Angol zászlóResearch about the Fluid Consumption of Amateur Long Distance Runners Perspective of the Dehydration
Szerzők:
Frankó Gábor, Ács Pongrác, Figler Mária
Kulcsszavak:
dehidratáció, futás, félmaraton, izotóniás ital, víz
DOI:
10.21486/recreation.2019.9.2.2
Absztrakt
Célkitűzés: Vizsgálatunkban arra keressük a választ, hogy a különböző italok miként befolyásolják a futók teljesítményét és szervezetük dehidratációs szintjét futás alatt. Anyag és módszerek: A vizsgálatba 40 főt vontunk be, akik 21 km-es versenyen vettek részt. A futókat két csoportba soroltuk, „Edzett”, illetve „Nem edzett”. Mindkét csoportból kiválasztottunk 10-10 főt, akik sportitalt, illetve vizet fogyasztottak. A vizsgálatban kitöltettünk a futókkal egy 29 kérdéses kérdőívet, majd vizeletmintát vettünk futás előtt és után, valamint vizsgáltuk a testösszetételeket, a szervezet folyadékmennyiségét és annak változását. A kapott eredményekből megpróbáltuk meghatározni, hogy a sportolók szervezete a különböző italok fogyasztása mellett mennyire dehidratálódik a verseny alatt. Eredmények: A vizsgálatban a sportitalt fogyasztó futók 80%-a jobb teljesítményről, kevesebb dehidratációs tünetről számolt be. A testösszetétel-vizsgálat is azt támasztotta alá, hogy a sportitalt fogyasztók szervezete kevésbe volt kiszáradva. A vizet fogyasztó sportolók 100%-ánál kimutathatók voltak a dehidratáció jelei.