"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
IX. évfolyam, 3. szám
Cím
Magyar zászlóAZ ÁLLAT-EMBER INTERAKCIÓK JÓTÉKONY HATÁSÁRÓL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LÓASSZISZTÁLT INTERVENCIÓKRA

Angol zászlóABOUT THE BENEFICIAL EFFECTS OF HUMAN–ANIMAL INTERACTIONS (HAI), WITH A FOCUS ON EQUINE ASSISTED INTERVENTIONS (EAIS)
Szerzők:
Pelyva Imea Zoltán, Kresák Réka, Hoffer Zsuzsanna, Szovák Etelka, Tóth Ákos Levente
Kulcsszavak:
Ember-állat interakció, lóasszisztált intervenció, egészségfejlesztés
DOI:
10.21486/recreation.2019.9.3.2
Absztrakt
Számos közlemény jelent meg az állat-ember interakció pozitív szomatikus és pszichés hatásáról. Az állatok képesek feltétlen, pozitív elfogadásra. Felkeltik az érintett személyek érdeklődését, elősegítik a proszociális, humánus viselkedést és fejlesztik az empátiás készséget. Jelen cikk, „mini rewiev” célja elsősorban a lóval végzett tevékenységek hatásaival kapcsolatos hazai és külföldi kutatások ismertetése abból a szempontból, hogy milyen módon hat és miben nyújthat többet egy ilyen interakción belül a ló, mint bármilyen más állat. Hogyan segít a kommunikáció finomodását, az érzelmek felismerését és tudatos kontrollját, ezáltal pedig a társa- dalmi integrációt. Milyen módon van hatással az önbizalom, az egészséges énkép, a kreativitás és az asszertivitás fejlődésére, a szorongás és az izoláció csökkentésére. Módszere az internetes adatbázisokban állatasszisztált, ill. equine assisted kulcsszavak segítségével fellelhető szakkönyvek és folyóiratcikkek átekintése.