"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
XI. évfolyam, 2.szám
Cím
Magyar zászlóAz e-sport lehetősége az általános iskolában

Angol zászlóThe possibility of e-sports in primary school
Szerzők:
Tóth Csaba
Kulcsszavak:
E-sport, digitalizáció, virtuális játékok
DOI:
10.21486/recreation.2021.11.2.2
Absztrakt
A tanulmány célja, hogy a digitálisan felgyorsult világhoz alkalmazkodva hasznos információkat és színes, alternatív megoldást mutasson be elsősorban a testnevelésórá hasznosabb eltöltésére. A cél nem az e-sport a hagyományos sport fölé emelése volt, hanem a világon rohamléptekkel fejlődő e-sportot a ma tanulóinak is elérhetővé kell tenni, ha lehet, minél fatalabb korban. Az alsó tagozatos gyermekek körében az e-sport új dimenziókat nyithat meg, akik olyan mozgásformát láthatnak, amelyet a valóságban nem, vagy nem az elvárt szinten, de kivitelezhető, és bármikor újra nézhető, tehát tanulható. A gyerek látja, átéli a sportoló mozgását, ami beépíthető a mindennapos tanórai vagy szabadidős tevékenységbe. Sok játék esetében a fejlesztők világhírű sportolók mozgását képezik le, akik ehhez a nevüket is adják. Az e-sport a testnevelési órát is változatosabbá teszi, és elősegít a új kihívásoknak való megfelelést a digitális kompetencia világában, hasonlóan a más órák során alkalmazot digitális eszközökhöz, learning apps-okhoz. Távlat célkéntfogalmazható meg, hogy az új generáció az e-sport végzetségük révén edzők, sportszervezők, kommentátorok, sportújságírók lehetnek, és nem utolsósorban kitűnő e-sportolók. Az e-sport gyakorlása révén még a testne- velésórán felmentet tanulók a kirekesztés érzete helyet hasonló edzetség és közösségi élmény birtokába kerülnek, mint egészségesebb társaik.