"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
XI. évfolyam, 1.szám
Cím
Magyar zászlóAz egészségmegőrzés motivációjú turisztikai utazások változásai

Angol zászlóChanges in health preservation motivated tourism travels
Szerzők:
Dr. Szabó Zoltán
Kulcsszavak:
egészség, tartózkodási idő, turista, vendégéjszaka
DOI:
10.21486/recreation.2021.11.1.3
Absztrakt
Világviszonylatban felértékelődtek az egészségmegőrzéssel kapcsolatos turisztikai utazások. Az eddigi kutatások kevés fgyelmet fordítotak az utóbbi időben a magyar lakosság egészségmegőrzéshez kötődő belföldi utazásaira. A jelen kutatás célja feltárni a magyar lakosság egészségmegőrzés motvációjú belföldi utazásainak változását a 2015–2019 közöti években, az egészségturizmus fejlesztésére vonatkozólag. Jelen tanulmány a Központi Statiszitkai Hivatal szekunder forrásainak elemzésével vizsgálja Magyarországon az egészségmegőrzés motvációjú belföldi utazások változását. Az eredmények alapján megállapítást nyert, hogy az egészségmegőrzéssel összefüggő belföldi utazások jellemzői az utóbbi években jelentősen megváltoztak. A kutatási eredmények ismeretében javasolt az egészségmegőrzéshez kötődő belföldi utazások hatékony növelése érdekében kidolgozni egy új egészségmegőrzési turizmus stratégiát.