"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
X. évfolyam, 1.szám
Cím
Magyar zászlóAz egyensúly és koordináció fejlesztése időskorban

Szerzők:
Holló Boglárka, Vámosiné Fazekas Anita, Stojev-Angelov Ilona, Dr. K. Plachy Judit
Kulcsszavak:
fzioterápia, csoportorna, mo- toros képességek, 60 év fölöt korosztály
DOI:
10.21486/recreation.2020.10.1.5
Absztrakt
Időskorban probléma a koordináció- és az egyensúlyzavar, melynek következtében megnő az ezekből adódó elesések, valamint a csontörések száma. Az esések háterében jelen vannak az izomerő-csökkenéses problémák, a megjelenő mozgásszervi elváltozások és az időskorban gyakori betegségek is. Jelen cikkben célunk az egyensúly és koordináció rövid távú fejlesztése, a rendszeresen végzet mozgásprogram hatásvizsgálata az esések prevenciója céljából. Mezőnagymihályon vizsgáltunk 60 év felet, önellátásra képes nőket és férfakat (N=38 fő; Mév=70,7±6,1SD). A résztvevőket véletlenszerűen két csoportba soroltuk. Kezelt csoport (N=19 fő; Mév=70,3±4,0SD), Kontrollcsoport(N=19 fő; Mév=71,1±7,7). A résztvevők három hónapon át het három alkalom 45 perces csoportornán vetek részt. Az elő- és utóméréseket fzioterápiás módszerekkel végeztük. Az adateldolgozás SPSS 24.0 számítógépes program segítségével készült. Néztünk átlagot, szórást és kétmintás t-próbát (p<,05). A kezelés hatására az idős mintában szignifkánsan javult az izomerő, az egyensúly, az állóképesség és a koordináció. Következtetésképp elmondható, hogy a vidéki időskorú lakosság egészségi állapota számos gondozási és kezelési feladatot igényel. Ezen probléma megoldásában gyógytornász – fizioterapeuta szakember jelenléte jelentős.