"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
VIII. évfolyam, 3. szám
Cím
Magyar zászlóErdőlátogatási szokások felmérése és a fizikai aktivitás vizsgálata az Észak-Magyarország régió 55 év feletti lakosságának körében

Angol zászlóThe study regarding forest visit habit and physical activity status for the population over 55 years in the North Hungarian Reg
Szerzők:
K. Plachy Judit, Perge Anna, Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke, dr. habil. Fritz Péter
Kulcsszavak:
erdőlátogatási szokások, fizikai aktivitás, 55 év feletti lakosság, International Physical Activity Questionnaire, Észak-Magyaro
DOI:
10.21486/recreation.2018.8.3.3
Absztrakt
Hazánk természeti adottságai potenciális lehetőségnek tekinthetők az egészségvédelem és az egészségi állapot javításának vonatkozásában. Az erdők közjóléti ren del te té sé nek hasznos befektetésével támogathatják idősödő társadalmunkban a közép- és időskorúak öregedési folyamatának lassítását. A kutatási internetes, önkitöltős, validált kérdőívet az International Physical Activity Questionnaire kérdései és módszerei alapján állítottuk össze, melyben szerepeltek saját kérdések is. Az eredmények alapján elmondható, hogy a minta legnagyobb részét az Észak-magyaroszág régió nyugdíjasklubjainak tagjai töltötték ki (n=103 fő; m=65,05). Az adatfeldolgozást Excel és SPSS 20.0 program segítségével végeztük. Összefoglalásként elmondható, hogy a tudományos megközelítések alátámasztják azt a tényt, hogy a testmozgás jelentős preventív hatással bír. Az erdő kínálta rekreációs lehetőségek – mint a túrázás, a kerékpározás vagy a futás – kiváló eszközként jól beilleszthetőek az idősödő korosztály életmódjába, és támogathatják, hogy a nyugdíjasok is fizikailag aktív tagjai maradhassanak a társadalomnak.