"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
XI. évfolyam, 1.szám
Cím
Magyar zászlóEvezős sportolók főbb terhelés-élettani jellemzőinek bemutatása és jelentőségük az egészségmegőrzés szempontjából

Angol zászlóPresentation of the main exercise physiological characteristics of rowing athletes and their signifcance for health maintenance
DOI:
10.21486/recreation.2021.11.1.2
Absztrakt
A testedzés általánosságban javítja a szervrendszerek funkcióját, ezáltal mutatkozik meg preventv hatása a krónikus betegségekkel szemben. A rendszeres fzikai aktvitás adaptv változásainak köszönhetően a kardio-respiratórikus rendszer teljesítményében nagy eltérést tapasztalhatunk edzet és edzetlen személyek között. A fizikai fittség megállapításának egyik hatékony eszköze a terhelés-életani jellemzők mérése. Munkánk célja egy jól edzett evezős csoport főbb terhelés-életani jellemzőinek vizsgálata és ezek összevetése szakirodalmi értékekkel. A résztvevőket spiroergometriás vizsgálatnak vetetük alá, ezáltal képet kaptunk a kardio-respiratórikus rendszerük teljesítményéről. Ezt követően az eredményeket összevetetük más edzet állóképességi sportolók és edzetlen személyek szakirodalmi értékekeivel. A vizsgált csoport átlagai és az edzet állóképes- ségi sportolók értékeinek átlagai szinte minden terhelés-életani jellemző tekintetében szignifikánsan nagyobbak voltak a nem edzet személyek értékeihez képest. A percventlláció (VE) esetében az evezős csoportnál mért 152,3 ±11,5 (L·min−1) eredmény szignifkánsan nagyobb a nem edzetekhez képest (p=0,002). A relatív aerob kapacitást (rVO2max) tekintve az evezős csoport 60,1 ± 6,9 (ml·kg−1·min−1) eredménye nagyobb a nem edzetekéhez képest (p=0,004), viszont szignifkánsan kisebb az edzett állóképességi sportolók referenciaértékéhez viszonyítva (p=0,042). A fzikai aktvitás szervezetre gyakorolt jótékony hatása jelentősen megmutatkozik a kardio-respiratórikus rendszer teljesítménymutatóiban. Véleményünk szerint a helyes táplálkozás tudatosítása mellet a fzikai aktvitás fontosságának kihangsúlyozása is az egészségfejlesztés része kell, hogy legyen.