"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
X. évfolyam, 2. szám
Cím
Magyar zászlóMozgásprogram hatása a has- és hátizmok izomerejére, különös tekintettel az idős korosztályra

Angol zászlóCore-training
Szerzők:
Farkas Tünde, Breznai Annamária, Lebenszkyné Szabó Tünde, Dr. K. Plachy Judit
Kulcsszavak:
Core-training, gerincmobilizáció, törzsizmok ereje, alsó végtag izmainak nyújtása, 45–54 éves nők
DOI:
10.21486/recreation.2020.10.2.4
Absztrakt
Bevezetés: A világ fejlet országaiban, így Magyarországon is a népesség öregedést mutatmely többek közöt kihat az egészségügyi ágensekre is. Célkitűzések: Fő célkitűzésünk volt felmérni, hogyan változik a középkorú és idősödő nők gerincszakaszainak mozgásterjedelme, törzsizmainak ereje és alsó végtag izmok fexibilitása egy 16 héten át tartó het két alkalommal szervezet 60 perces Core-tréning hatására. Eredmények: Az adatokat a Microsof Office 2003 és a Microsof Office Excel 2007 programokkal elemeztük, leíró statisztika módszerei közül az átlag és a szórás. Gerinc szakaszainak mozgásterjedelem vizsgálata: fexió, extenzió, laterálfexió, rotáció; Törzs izmainak statikus izomerő mérése: hasizom, hátizom, laterálfexió Plank helyzetben; Nyújtás vizsgálata: Hermstring és m. Qadriceps izmokban. Az átlagok azt mutatják, hogy az elő-és utómérések alsó végtag izmainak nyújtása kivételével minden eredmény javul. Következtetések: Összességében elmondható, hogy egy 16 héten át tartó heti két alkalommal szervezett 60 perces Core-tréning pozitv hatással van a 45–74 éves nők mozgásterjedelmére, törzsizom statikus erőre. Az alsó végtag meghatározó izmainak fexibilitására jobban