"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
VI. évfolyam, 4. szám
Cím
Magyar zászlóNyugdíjas korúak szabadidejének strukturális vizsgálata

Angol zászlóStructural Analysis of senior citizens’ leisure time
Szerzők:
Dr. Tessényi Judit, Dr. Princz Adrienn
Kulcsszavak:
rekreáció, szabadidő, nyugdíjas
DOI:
10.21486/recreation.2016.6.4.1
Absztrakt
Számos magyarországi társadalmi kérdés közül a nyugdíjas korúak szabadidő-összetételére végeztünk primer kutatást. Mint korábban erre vonatkozó vizsgálatok és tanulmányok már jelezték, a várható élethosszat és életminőséget nagymértékben meghatározza a szabadidő szellemi és fizikai eltöltésének mikéntje. Mivel a nyugdíjas kor elértével nagymértékben megváltozik a szabadidő mértéke és az ébren eltöltött órák hasznosítása, arra a kérdésre kerestük a választ, hogy ebben az életszakaszban a szellemi és fizikai rekreáció mennyire tudatos, milyen összetételű és bizonyos szociális körülmények mennyiben mutatnak összefüggést egymással. Vajon van-e egy családi traumának szerepe az időskori életmódváltásban? Kérdőíves kutatásunkat egy szakértői mélyinterjúval bővítettük, és küldtük ki a vizsgált korcsoportnak. Előzetes eredményeket összegeztük, melyek igazolták, sőt egyes esetekben meg is haladták várakozásainkat a válaszadóink aktivitására vonatkozóan, amelynek következményeként mind szellemi, mind pedig fizikai rekreációs tevékenységeikben nagyon változatos képet mutattak.