"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
X. évfolyam, 1.szám
Cím
Magyar zászlóRekreációs turisztikai fürdőszolgáltatások és azok igénybe- vételélének összefüggés-vizsgálata egy SPA-szolgáltatónál

Szerzők:
Dr. Szabó Zoltán, Hojcska Ágnes Erzsébet
Kulcsszavak:
diverzifkáció, fürdőszolgáltatások, rekreáció, tu- risták, turizmus
DOI:
10.21486/recreation.2020.10.1.4
Absztrakt
A magyarországi rekreációs fürdőszolgáltatások igénybevétele tudományos megalapozotsággal kevésbé ismert, ezért a kutatás célja megismerni a Kehida-Termál gyógy- és élményfürdő magyar turistáinak körében a rekreációs fürdőszolgáltatások igénybevételélét. A kvantitatív kutatás során, a kérdőíves válaszok adat keresztábla-elemzéssel kerültek feltárásra. Az adatokból tudományos megalapozotsággal kerültek igazolásra a fürdőrészleget látogatók szocio-demográfai jellemzői és az élményfürdő-szolgáltatások igénybevétel-gyakorisága közötit összefüggések.