"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
VIII. évfolyam, 3. szám
Cím
Magyar zászlóSportolási és életmódszokások kérdőíves vizsgálata a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrállomány körében

Angol zászlóQuestionnaire examination of sports and lifestyle habits among police officers serving in Budapest
Szerzők:
Mácsár Gábor, Bogdán József, Plachy Judit
Kulcsszavak:
rendvédelmi szervek, sportolási szokások, egészséges életmód, munkahelyi egészségfejlesztés
DOI:
10.21486/recreation.2017.7.3.1
Absztrakt
Bevezetés: A munkahelyi egészségfejlesztés legfőbb célja a munkaerő egészségének, motivációjának, mentális és fizikális kapacitásának, továbbá munkavégző képességének erősítése. Célkitűzések: Legfőbb célunk volt annak a felmérése, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központjában, Budapesten szolgálatot teljesítő állomány tagjai milyen módon kívánnak megújulni, rekreálódni. Ezenfelül megnéztük, hogy milyen sportágak, versenyek szervezésével fejleszthető leghatékonyabban a rendőrök fizikai és egészségi állapota. Eredmények: A vizsgált személyek n=1000 fő (658 fő férfi; 342 fő nő; életkor= 28,6 év). A sportolási szokásokat illetően 87,12% rendőr állította, hogy rendszeresen sportol, ebből heti rendszerességgel 47,3%, heti több alkalommal is 39,8%. A nem sportolók 73%-a az időhiányra panaszkodott. A minta harmadrésze a stresszfaktorok következtében, 33,4% dohányzik. Azonban sokan részt vesznek a rendészeti szervek által nyújtott sportolási lehetőségeken. Következtetések: Igény van a rendészeti állomány sportolási szokásainak szervezett, munkahelyi egészségfejlesztés általi fejlesztésére, irányítására.