"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
X. évfolyam, 4.szám
Cím
Magyar zászlóSZABADIDŐ? SZABADULÁS? – Exit games a rekreációban

Angol zászlóLEISURE? ESCAPE? – Exit games in recreation
Szerzők:
Dr. Petykó Csilla, Dr. Nagy Adrienne, Dr. Magyar Márton
Kulcsszavak:
gamifkáció, szabadulószobák, élmény, rekreáció, aktvitás
DOI:
10.21486/recreation.2020.10.4.4
Absztrakt
Az elmúlt évtzedben a városok szabadidős kínálatában új, innovatv termékek is megje- lentek, melyek egyik új fejlődési iránya a gamifkáció. Egy játék áll az aktvitás középpont- jában, emlékezetes élmények kialakítása érdekében. Napjainkban a kreatv turizmus és gamifkáció egyik nemzetközi szinten is legnépszerűbb szolgáltatása a szabadulószoba, amelynek európai meghonosításában a magyar szolgáltatók útörő szerepet játszotak. Kutatásunkban feltérképezzük Budapest ilyen tpusú szolgáltatásait, melyek a lakosság és a turisták számára is egyre fontosabb vonzerőt jelentenek.