"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
VIII. évfolyam 3. szám
Cím
Magyar zászlóSzakmai megújulás, élethosszig tartó tanulás a turizmus szektorában

Angol zászlóPermanent Learning in the Tourism Sector
Szerzők:
Simándi Szilvia
Kulcsszavak:
élethosszig tartó tanulás, folyamatos megújulás, felnőttkori tanulás, turizmus
DOI:
10.21486/recreation.2018.8.3.4
Absztrakt
A turizmus szektorát markánsan meghatározza a nyújtott szolgáltatások minősége: a turisztikai vállalkozások fejlődésének velejárója a permanens tanulás és a folyamatos megújulás. A regionális kutatásunkra a turizmus szektorában, szálláshelynyújtók körében került sor, online kérdőíves megkérdezés keretében. Fő kutatási kérdéseink: hogyan jelenik meg a gyakorlatban az egész életen át tartó tanulás, és milyen módon korszerűsítik és bővítik tudásukat a nevezett szektor dolgozói. Munkánkban az élethosszig tartó tanulás gyakorlati implementációjához és a folyamatos szakmai megújuláshoz kötődően a tanulásról alkotott válaszokból egy példákkal alátámasztott strukturált véleményösszegzést is készítettünk.