"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
XI. évfolyam, 1.szám
Cím
Magyar zászlóTáplálkozási ajánlások fejlődése, gyakorlati használatának lehetőségei

Angol zászlóDevelopment of nutritional recommendations, possibilities of their practical use
Szerzők:
Németh Boglárka, Dr. habil Fritz Péter,
Kulcsszavak:
Táplálkozási ajánlások, Okos- tányér, The Eatwell Plate, Pagoda, MyPla- te, Japanese Food Guide Spinning Top
DOI:
10.21486/recreation.2021.11.1.1
Absztrakt
Bevezetés: Az egészséges táplálkozással kapcsolatos egészségfejlesztő munkában a táplálkozási ajánlások ismertetéséhez a szakemberek különböző edukációs eszkö- zök bevonását alkalmazhatják. Megbeszélés: Táplálkozási ajánlások nagymértékű fejlődésen mentek keresztül a világon és Magyarországon is egyaránt. Átekinthető, hogyan alakult ki az első amerikai ajánlás már 1894-ben, és milyen úton érte el a mai MyPlate formáját. Magyarországon is sokféle illusztrációs eszköz közölte a legfontosabb táplálkozási ajánlásokat, mind például a szivárvány, a piramis vagy a házikó, amelyektől elérünk a legfrissebb, máig használatos okostányérig. Az ajánlások által a táplálkozástudományi szakembereknek további útmutatásokat tehetnek, egészségfejlesztési folyamatokat végezhetnek, mely révén javíthatják a lakosság egészségi állapotát. Következtetések: A tanegységek, szakos oktatások, illetve tanárképzések bevonásával nem csak az oktatás színvonalát lehetne fejleszteni, hanem a társadalmuk egészségének állapotán is.