"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
X. évfolyam, 3.szám
Cím
Magyar zászlóVallás és wellness

Angol zászlóReligion and Wellness
Szerzők:
Dr. Szántó Ákos, Gősi Zsuzsanna
Kulcsszavak:
wellness, vallás, marketng, wellbeing, lelki jóllét
DOI:
10.21486/recreation.2020.10.3.3
Absztrakt
E tanulmány célja annak bemutatása, hogy a wellness és a vallás, vagy talán helyesebben a vallásgyakorlás, a hitélet milyen remekül megférnek egymás mellet, sőt milyen jól kiegészíthetnék egymást. Sőt, egy kölcsönösen előnyös, egymást kölcsönösen erősítő együtműködés mindkét fél ügyfélkörét (vendégek és hívők) szélesíthet, és elégedetségüket növelhet. A wellness- és a vallási szakirodalom is ráadásul szinte ugyanazokat a tényezőket tartja alapvetőnek a jóllét eléréséhez. A wellness dimenzióinál megtalálhatók ugyanazok az elemek, melyeket a szakrális szakirodalom a lelki jóllét elemeiként megjelöl. Ily módon a szakirodalom mindkét szakterület esetében egybecseng. Ez alátámasztja az általam is alapvetően fontosnak tartot lelki jóllét jelentőségét a kiegyensúlyozot élet(vitel) szempontjából. A fent említet kooperáció egy plusz elem lehet a wellness-szolgáltatók kínálatában, melyre a marketngmixükben is támaszkodhatnak. A marketngkommunikációjukat pedig akár alapozhatják erre. Az egyházak esetében pedig egy olyan eszköz lehet ez az együtműködés, mellyel jelentős mértékben tudják növelni ismertségüket, elfoga- dotságukat és a hívők körét.