"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Tanulmányok
XI. évfolyam, 4.szám
Cím
Magyar zászlóWorkplace wellbeing, avagy a modern kori munkahely

Angol zászlóWorkplace well-being, or the workplace of the modern age
Szerzők:
Mató-Juhász Annamária
Kulcsszavak:
workplace wellbeing, paradigmaváltás, balancer, stresszor, munkahelyi környezet
DOI:
10.21486/recreation.2021.11.4.7
Absztrakt
A modern kori életünk nem csak a modern technológiától az, ami. A modern kor paradigmaváltást is megkíván a gondolkodásunkban, az életünk szinte minden területén. Ha végignézzük a sok-sok technológiai vívmányból fakadó változást, valamint az ezzel együt alakuló társadalmi berendezkedéseket, akkor okkal mondhatjuk, hogy már semmi sem úgy működik, mint akár tz, húsz évvel ezelőt. Jelen tanulmány annak a közösségnek a működését vizsgálja, amelyben a felnőt emberek napjuk nagy részét töltk. Ez pedig a munkahely. A tanulmány rávilágít a modern kori, inspiratv és ösztönző munkahelyek mibenlétére, egyfajta irányt mutatva a változáshoz, változtatáshoz.